Varumärkesrätt är det rättsområde som ger skydd för kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja sina varor eller tjänster från andra näringsidkares. Varumärkesrätten skyddar rättighetsinnehavaren mot att andra använder märket för deras varor eller tjänster. Sandra ger här en kort introduktion till varumärkesrätt.

Tillbaka till:Juridik för webb och digitala kanaler