Webben är ingen ”lagfri” zon, utan alla lagar som reglerar kommunikation och marknadsföring, gäller även här.  Syftet med denna utbildning är att ge dig en genomgång av de lagar och regler som du som marknadsförare och kommunikatör bör ha koll på när det handlar om marknadsföring på webben, digitala kanaler och i sociala medier. Sandra Hanson ger här en kort introduktion till ämnet.

Tillbaka till:Juridik för webb och digitala kanaler