Välkommen till denna onlinedel av utbildningen om juridik för webb och digitala kanaler. Dessa onlinebaserade självstudier syftar till att ge dig en introduktion till ämnesområdet som vi tror ger dig en god grund att stå på inför den lärarledda utbildningsdagen. Introduktionen är uppdelat i tre olika delar. Då de flesta företag i allt större utsträckning använder webb och andra digitala kanaler som marknadsförings- och kommunikationskanal är det enormt viktigt att ha god kunskap om vilka lagar och regler som gäller för webben och digitala kanaler. Vi hoppas och tror att denna utbildning ska ge dig just detta.

 

Lektioner

1. Juridik för webb och digitala kanaler

Webben är ingen ”lagfri” zon, utan alla lagar som reglerar kommunikation och marknadsföring, gäller även här. Syftet med denna utbildning är att ge dig en genomgång av de lagar och regler som du som marknadsförare och kommunikatör bör ha koll på när det handlar om marknadsföring på webben, digitala kanaler och i sociala medier. Sandra Hanson ger här en kort introduktion till ämnet.

2. Marknadsföringslagen

När du ska marknadsföra dina produkter eller tjänster är marknadsföringslagen den centrala lagen som styr hur, var och till vem du får marknadsföra dig. Sandra ger dig här en kort introduktion till marknadsföringslagen.

3. Varumärkesrätt

Varumärkesrätt är det rättsområde som ger skydd för kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja sina varor eller tjänster från andra näringsidkares. Varumärkesrätten skyddar rättighetsinnehavaren mot att andra använder märket för deras varor eller tjänster. Sandra ger här en kort introduktion till varumärkesrätt.